MATICA SRPSKA (osnovana u Pešti 1826, u Novom Sadu od 1864) nastala je s namerom„ da se Knjige Srbske rukopisne na svet izdaju i rasprostranjavaju, i to sada i otsad bez prestanka za svagda" i s namerom da omogući redovno izlaženje Letopisa, najstarijeg živog srpskog časopisa čiji je prvi broj 1824. uredio Georgije Magarašević. Maticu srpsku osnovali su Gavrilo Bozitovac, Jovan Demetrović, Josif Milovuk, Petar Rajić, Andrija Rozmirović, Đorđe Stanković i Jovan Hadžić, prvi predsednik.
Matica srpska je prve knjige objavila 1827. (knjige Jovana Sterije Popovića i Milovana Vidakovića), a 2007. osnovala svoj Izdavački centar koji nastavlja bogatu tradiciju Izdavačkog preduzeća.
Izdavački centar Matice srpske ima Antologijsku ediciju Deset vekova srpske književnosti (prvo kolo 2010, prvi urednik Miro Vuksanović) i Ediciju Matica (pokrenutu 2007, prvo kolo su uredili Miro Vuksanović, predlagač osnovne koncepcije Izdavačkog centra, Slavko Gordić i Milivoj Nenin).
Za Ediciju Matica svoje knjige po pozivu daju savremeni srpski pisci. Antologijska edicija izlazi prema Koncepcijskim i uređivačkim načelima. Obe edicije su u godišnjim kolima.
Izdavački centar je objavio kapitalno izdanje, u dva toma, Istorija srpske književne kritike Predraga Palavestre. Istorija zaokružuje ranije objavljenu Ediciju Srpska književna kritika u 25 tomova, objavljenih od 1975. do 1995.
Izdavački centar Matice srpske d.o.o.
21000 Novi Sad
Matice srpske 1
Srbija

PIB 104974930
Matični broj 20277424
Tekući račun 325-9500600005414-07
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 
 
Skupština ICMS
Prof. dr Mato Pižurica,
predsednik
Prof. emeritus dr Slavko Gordić
Prof. dr Milivoj Nenin
Selimir Radulović
Dr Marko Nedić

 
Direktor i glavni urednik ICMS
Akademik Miro Vuksanović
 
 
Antologijska edicija
DESET VEKOVA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI
 
Edicija
MATICA
 
SRPSKA KNJIŽEVNA KRITIKA
Copyright : Izdavački centar Matice srpske